GDPR

GDPR

Szolgáltatási ajánlat

Mikro- és kisvállalkozások számára 

GDPR megfelelőség biztosítására

  1. Bevezető

GDPR1 rendelet 2018. május 25.-én hatályba lépett, előírásait azóta kötelező az adatkezelőknek alkalmazni és betartani! 

De nem mindenkinek egyformán és ugyanazoknak a szabályoknak kell megfelelnie!Milyen követelményeknek kell konkrétan megfelelni és hogyan?

Ebben nyújtunk az alábbiakban röviden, hiteles információkon alapuló szakértői segítséget, s adunk válaszokat a felelős vezetők számára.

Az adatvédelem korábbi szabályaihoz képest a GDPR számos új feladatot és változást hozott, többek között:

  • biztosítani kell az érintettek (alkalmazottak, partnerek, vendégek, ügyfelek) személyes adataik kezeléséhez fűződő jogait, így például adatkezelési tájékoztatókat kell készíteni és hozzáférhetővé tenni a számukra a végzett adatkezelési tevékenységekről;
  • adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmazni a munkavállalók, a partnerek és az ügyfelek személyes adatainak kezelése során – függetlenül az adatkezelés formájától, azaz, hogy papír alapú nyilvántartásokban vagy számítógépen, informatikai rendszerben (pl.: weboldalukon) történik az vagy sem;
  • adatkezelési nyilvántartást kell vezetni a kezelt adatokról;
  • jogszabályban előírt esetekben adatvédelmi tisztviselőt kell megbízni vagy alkalmazni, illetve Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatot kell készíteni és kiadni;
  • bármilyen, a személyes adatokat érintő incidenst (adatvédelmi incidens) a felügyeleti hatóság (NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) felé 72 órán belül be kell jelenteni, mert a bejelentés elmulasztását a hatóság adatvédelmi bírsággal szankcionálhatja!
  1. Mire van Önnek szüksége a megfeleléshez?

A GDPR alapján a felkészülés célja a maradéktalan jogszabályi megfelelés elérése kell, hogy legyen, amely közreműködésünkkel megvalósítható.

Ha Ön egyéni vállalkozó és nem foglalkoztat alkalmazottakat, valamint nincs olyan telephelye vagy üzlethelyisége, amiben kamerás megfigyelést végez, s nem kezel olyan személyes adatokat, mint például egészségügyi adatok, amelyek miatt szigorúbb szabályok vonatkoznának Önre, akkor Önnek a GDPR alapján nincs sem nyilvántartási, sem szabályozási kötelezettsége! 

Ha olyan tevékenységet végez, amelynek során személyes adatokat kezel (pl.: ügyfelek, vendégek vagy vevők adatai), akkor megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatokat megvédje az illetéktelen vagy jogosulatlan hozzáféréstől, illetve tájékoztatást kell készítenie és az ügyfelek, vendégek vagy vevők számára biztosítani.

Fentiek szakértői vizsgálatára és eldöntésére Önnek az alábbi szolgáltatásunkat ajánljuk:

Helyszíni adatkezelési felmérés és személyes konzultáció (1 alkalommal*)30.000 Ft + ÁFA

*Amennyiben további személyes konzultációt kíván igénybe venni, annak díja 15.000 Ft + ÁFA / alkalom)

Ha Adatkezelési tájékoztató kiadására is kötelezett, elkészítjük Önnek:

Adatkezelési tájékoztató készítése30.000 Ft + ÁFA

Ha weboldalt vagy webáruházat üzemeltet, akkor annak adatvédelmi szempontú megfelelőségét (adatbekérés, hozzájárulási nyilatkozatok, tájékoztatók, süti kezelés, informatikai biztonság) szintén javasolt elvégezni, amelynek során szakértői javaslatokat teszünk a feltárt problémák, hiányosságok javítására, valamint felülvizsgáljuk vagy elkészítjük – ha nincs – a weboldalon végzett adatkezelésekről szóló kötelező tájékoztatót.

Weboldal adatvédelmi felülvizsgálata és weboldal adatkezelési tájékoztató készítése40.000 Ft + ÁFA

Ha Ön munkavállalókat foglalkoztat, akkor Adatkezelői nyilvántartást is kell készítenie és vezetnie, amelyet szintén elkészítünk:

Adatkezelői nyilvántartás készítése30.000 Ft + ÁFA

A munkavállalóknak titoktartási kötelezettsége is van a hatályos jogszabályi előírások alapján, amelyet célszerű egy Titoktartási Nyilatkozat formájában aláíratni és megőrizni. Ezt szintén biztosítjuk a szolgáltatásunk keretében az Ön számára.

Ha kamerás megfigyelést végez, akkor arról egy részletes tájékoztatót kell készítenie és kihelyeznie, valamint egy úgynevezett érdekmérlegelési tesztet is, amelyet a hatóság kérésére be kell küldenie vagy bemutatnia. Ezt az alábbiak szerint biztosítjuk:

Kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztató elkészítése20.000 Ft + ÁFA
Érdekmérlegelési teszt elkészítése kamerás megfigyeléshez30.000 Ft + ÁFA

Ha az Ön cége ennél nagyobb vagy nagy mennyiségű személyes adatot kezel vagy különleges adatokat (pl.: egészségügyi adatokat, ha gyógyszertárat működtet vagy például gyógyászati termékeket gyárt, forgalmaz, értékesít),akkor Önnek adatvédelmi tisztviselőt is kötelező megbíznia vagy kinevezni. Ebben az esetben már Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat készítésére és bevezetésére is kötelezett, s alapvetően sokkal szigorúbb törvényi előírásoknak kell megfelelnie! E feladatokat is vállaljuk, viszont ezek elvégzésére egyedi ajánlatot adunk! Keressen bizalommal!

Nem egy számítógépes programot vagy internetes portál rendszert kínálunk, amibe fel kell töltenie az adatokat vagy üres sablonokat, nyilvántartás, szabályzat vagy dokumentum mintákat, amiket ki kell tölteni, hanem mi elkészítjük mindazt a közreműködésével, ami a folyamatos jogszabályi megfeleléshez szükséges!

Felkészítésünk eredményeképpen a vállalkozás, mint adatkezelő GDPR megfelelősége igazolható módon megvalósul!

A szolgáltatás teljesítését a szerződéskötést követő 60 munkanapon belül vállaljuk.

A szerződés időtartama alatt szakértői tanácsadást biztosítunk elektronikus formában a személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben.

Szolgáltató partnerünk 10 éve foglalkozik adatbiztonsági, adatvédelmi és információbiztonsági tanácsadással és immáron harmadik éve a vállalkozások GDPR megfelelőségre felkészítésével. A GDPR-nek történő megfelelés komplex tudást igényel, nem kizárólag a jogszabályok ismeretét. Szakértői csapatunkban emiatt a gyakorló adatvédelmi jogászok mellett informatikai-, illetve információbiztonsági szakértő, etikus hacker, biztonságtechnikai mérnök egyaránt megtalálható.

Kerülje el a bírságot! Oldja meg Velünk költséghatékonyan vállalkozása GDPR megfelelőségét, feleljen meg a kötelező adatvédelmi törvényi előírásoknak! 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation.